Những con đường của Chúa Giê-su

Chúa Giê-su, Tinh thần và thế giới:
Những con đường của Chúa Giê-su, những đóng góp của Người đối với tư tưởng con người và các thay đổi của nhân loại và trái đất: một Trang Thông tin độc lập, với các quan điểm mới từ nhiều lănh vực t́m hiểu và trải nghiệm, - với gợi ư thực tiễn cho sự phát triển cá nhân.

Trong trang tiếng Việt này quư vị có thể t́m thấy một số gợi ư cơ bản khi đề cập đến một lời cầu nguyện.

 +

Trong một vài ngôn ngữ khác1) quư vị có thể thấy thêm một số văn bản phụ như "Tôn giáo trong việc nối kết con người với Chúa" và "Chúa Giê-su và đạo Hồi".

Trong một số ngôn ngữ khác2) quư vị có thể thấy sự giải thích đầy đủ về sách phúc âm và Kinh Thánh; và những chương đề cập đến nhiều đề tài khác.3)

 

1) các bản dịch ngắn:

2) các bản dịch đầy đủ: tiếng Anh  và tiếng Đức được cập nhật thường xuyên. , ...
ngoài ra

-

http://www.ways-of-christ.com/vi

Lời cầu nguyện cho Ḥa b́nh, Nhân loại và Trái đất

Lời cầu nguyện này cũng "giải thích" một quan điểm của đạo Cơ đốc, có thể mang lại lời cầu nguyện có hiệu quả:

Đức Chúa Trời, cội nguồn, sự giúp đỡ và nguồn hy vọng của con!
Trong sự ḥa hợp với Chúa Giê-su, con cảm ơn Người về mọi điều Người đă ban cho;
và con xin Người hăy tha thứ cho con về mọi điều đă làm cho con xa cách Người;
trong sự yên lặng này, xin hăy cho con trở nên sáng tạo bởi Linh hồn Người.

Hăy hướng dẫn con, để con không làm hại người khác đang trên đường đến với Người;
Hăy hướng dẫn con giúp đỡ người khác theo mong muốn của Người;
Hăy cứu rỗi con trên con đường con đi. *

Hăy làm cho mọi người giao quyết định về sự sống và cái chết vào bàn tay của Người **.
Hăy giúp đỡ những người làm việc v́ sự sáng tạo của Người ***.
Hăy đưa thế giới này chuyển tiếp sang thời đại mới mà Người đă hứa.****

 

*) Những điều khác có thể được đưa vào đây.

**) các chi tiết có thể được thêm vào đây, hoặc được suy tưởng sau lời cầu nguyện, chẳng hạn như: 'để ngừng xây dựng bạo lực, 'xóa bỏ nguyên nhân gây bạo lực khi giải quyết vấn đề', 'để chỉ áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết giúp loài người yên b́nh có quyền con người', 'để bắt đầu cuộc đối thoại ḥa b́nh giữa những người có thiện ư ở các tôn giáo khác nhau', ... . Quư vị có thể tham khảo Mt 5:9 và 26:52.

***) Thiên nhiên cầu xin được giúp đỡ. Đă đến lúc cầu nguyện, Chúa Trời cứu rỗi chúng ta khỏi các sức mạnh thiên nhiên 'bị kích động'. Tuy nhiên, điều này không thay thế cho sự thay đổi trong hành vi con người đối với phần c̣n lại của tạo hóa.

****)Luke 11:2; 21:31. Kinh Thánh 11:16; ... Chúa có thể phân phát t́nh thương được giao cho người, trong tất cả các nhà thờ. Để cầu nguyện, sống và hành động với cùng một "tinh thần" ḥa hợp với nhau.

 

3) Phần văn bản chính được đề cập bằng các ngôn ngữ khác có các chương sau: ở phần 1: Giới thiệu mục đích và cách sử dụng văn bản này, với các gợi ư có phương pháp bao gồm việc suy ngẫm; "Trong Phần Mở đầu là từ (tiếng Hy lạp: logos) …và từ ngữ trở nên gần gũi "; Giê-su của Nazareth: ngày sinh của Người; với trang đặc biệt nói về sự tái sinh của Cơ đốc giáo; Có điều ǵ quan trọng cần t́m hiểu về thời niên thiếu của Giê-su không?; Một b́nh luận về sự tranh chấp giữa "hai cậu bé có tên Giê-su"; Lễ rửa tội ở Jordan bởi John người làm lễ rửa tội; có trang đặc biệt với các chú thích về lễ rửa tội ngày nay; Sự yên lặng trong sa mạc; Sự cám dỗ; Đám cưới ở Cana; (Các quan điểm về dục tính, sự đồng cảm, sự thấu cảm và t́nh yêu); "ḷng mộ đạo" (và các quan điểm về cảm xúc); Bài thuyết pháp trên Đỉnh núi và các quan điểm về trí tuệ); Sự Biến h́nh của Chúa trên Đỉnh Tabor; Câu hỏi về "điều kỳ diệu" Đưa người hành khất ra khỏi cái chết; "Con Chiên"; Đức Chúa "Rửa Chân" và Mary của Bethany xức dầu cho Giê-su – một điểm quan trọng của tinh thần đạo Cơ đốc; Bữa ăn tối cuối cùng, cổng khải hoàn, sự bắt giữ và đánh đập; "ṿng hoa có gai" và những câu nói cuối cùng; Sự đóng đinh và an táng (với các quan điểm của thuyết thần bí Cơ Đốc giáo); Câu hỏi về ngôi mộ trống, "rớt xuống địa ngục" và "đi lên thiên đường"; Sự Phục sinh; "Sự thăng thiên" của Đức Chúa; Sự kiện tuần lễ Hiện xuống (Lễ hạ trần); Tham khảo một bức tranh của Giê-su; ở phần 2: Kinh Thánh St. John; Làm ǵ với những lời tiên tri; Nội dung Kinh Thánh của John: Bảy ngôi nhà thờ; với một trang đặc biệt về các nhà thờ ngày nay, những khác biệt và cách đi đến sự thống nhất; "bảy dấu ấn"; "bảy chiếc kèn trompet"; "bảy tiếng sét" và hai nhà tiên tri; Người phụ nữ và con rồng; "con thú bảy đầu" từ biển cả; "con thú từ ḷng đất; "bảy chiếc bát phẫn nộ và kết thúc của "Babylon", và Sự xuất hiện Lần thứ 2 của Chúa Giê-su; (Thật) "1000 Năm Ḥa b́nh"; Thiên đường Mới, Trái Đất Mới và "Jerusalem Mới"; Chương cuối: Quan điểm của Cơ đốc giáo; Bảng: Một quan điểm của Cơ đốc giáo: Trên thế giới, nhưng không phải từ thế giới. 3.: Các chủ đề khác: Lời cầu nguyện; Những điều căn bản của các giá trị đạo đức; Các hiệu chỉnh học thuyết Chúa Giê-su hiện đại; Chúa Giê-su, nuôi dưỡng nhân loại và bảo vệ loài vật; Khoa học và Niềm tin vào Chúa Trời; Chúa Giê-su và Sự chữa bệnh – cả ở ngày nay; Quan điểm của Cơ đốc giáo đối với các câu hỏi về kinh tế và xă hội; Quan điểm của Cơ đốc giáo đối với chính trị và xă hội; Tôn giáo và Triết lư, b́nh luận về một câu nói của Habermas; sinh thái học; cuộc sống khi chưa được sinh ra; Suy ngẫm của đạo Cơ đốc; Nguồn cảm hứng và Nhà thờ; Lời cầu nguyện; Câu hỏi về cuộc sống sau khi chết và các hệ quả dành cho cuộc sống trước khi chết; Giáo lư Cơ đốc – quan hệ của giáo lư đối với các lời dạy khác về "Định mệnh" và "sự đầu thai"; 4. Kinh Cựu ước và các đóng góp vào cuộc đối thoại với các tôn giáo khác: Kinh Cựu ước, tôn giáo Do Thái và Chúa Giê-su;"Chúa Giê-su và Đạo Hồi"; Tôn giáo Zarathustra (Bái hỏa giáo); " Đạo Phật "; " Ấn Độ giáo"; "Đạo Lăo, Đạo Khổng"; " Thần giáo và các tôn giáo tự nhiên; Tôn giáo là một "mối giao kết lần nữa" của con người với Chúa Trời.

Trang web "Những con đường của Chúa" này là một dự án nghiên cứu và khảo sát. Trang web "Những con đường của Chúa“ hỗ trợ các mối quan hệ ḥa b́nh và sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa các tôn giáo. "Những con đường của Chúa“ không liên quan đến Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác (nhưng không nhằm chống lại bất kỳ tổ chức nào); và không nhằm thu lợi hoặc gây ảnh hưởng chính trị. Những con đường của Chúa không làm nhiệm vụ truyền giáo hoặc vận động tín đồ.

Bản quyền: quư vị có thể in các trang của chúng tôi – không thay đổi – và chuyển tiếp cho bạn bè.

Email: (xin viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức).

 


Kinh thánh

 

In ấn:  bản quyền

Bạn được phép in bản sao của bạn từ trang web này, và cung cấp các bản sao cho những người khác quan tâm mà không thay đổi nội dung. 

Được xuất bản từ 1991-2011; lần xuất bản đầu tiên trên Internet là vào ngày 31/01/2001; đây là một phiên bản bằng tiếng Việt vào ngày (2011) với các bản sửa đổi sau đó.

Tác giả: Dự án Những con đường của Chúa Giê-su (Christuswege / Ways of Christ™).

Nhà xuất bản của phiên bản trên Internet này là Helmut Ziegler.

Trang web " Những con đường của Chúa Giê-su" này là một dự án học tập- và nghiên cứu. Trang web " Những con đường của Chúa Giê-su" có quan điểm của giáo hội thiên chúa, và hỗ trợ các mối quan hệ ḥa b́nh và sự cảm thông sâu sắc hơn giữa các tôn giáo. " Những con đường của Chúa Giê-su" độc lập với Nhà thờ và các tổ chức khác – nhưng không hề phản đối trực tiếp bất cứ nhà thờ nào. Bản chất của niềm tin được duy tŕ, không cần theo một phương pháp giáo điều hay nền móng nào. Những con đường của Chúa Giê-su không phải là làm công việc truyền giáo hay vận động cho các thành viên, và các nỗ lực thu lợi nhuận hay ảnh hưởng đến chính trị.

Phạm vi của công việc là tất cả các chủ đề về Cơ Đốc giáo, và đối thoại liên tôn giáo với các Tôn giáo khác. Lĩnh vực chính là việc mô tả sâu sắc về các phương diện tinh thần thường bị lăng quên của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, các phương diện khác của Cơ Đốc giáo - các vấn đề xă hội được quan tâm - được xem xét với tầm quan trọng như nhau, trên quan điểm khác biệt này. (Xem phần "Giới thiệu..." của văn bản chính).

Các bản dịch bằng các ngôn ngữ khác với tiếng Anh và tiếng Đức không phải luôn được kiểm tra.
Bản dịch không có nghĩa là một lời nhận xét về t́nh huống ở các quốc gia nhất định.

Cũng như các trang web hay các cuốn sách của những người khác được đề cập tới, " Những con đường của Chúa Giê-su" không tự động hỗ trợ tất cả nội dung của chúng.

Gửi E-Mail cho dự án Những con đường của Chúa Giê-su: *) Vui ḷng viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, nếu có thể.

Bản in của văn bản chính chỉ có bằng tiếng Đức - xem tham khảo bằng tiếng Đức. Bản quyền cho sách in này thuộc về nhà xuất bản, O.Boehm.

Tới Trang chủ